Stålplater S235JR

Varmvalsede stålplater i kvalitet S235JR ifølge EN 10025-2
Toleranser i henhold til EN 10051
Kontrollsertifikat ifølge EN 10204-3.1 og CE-merket

Ytelseserklæring
Environmental Product Decleration (EPD)

Varenr NOBBnr Beskrivelse Enhet Pris
334296 54314237 3 x 1000 x 3543 mm 85.032 KG / STK 21,71 per KG
312085 21143201 3 x 2000 x 6000 mm 288 KG / STK 25,02 per KG
312093 54314237 4 x 2000 x 4000 mm 256 KG / STK 30,82 per KG
312090 54314237 4 x 2000 x 6000 mm 384 KG / STK 30,17 per KG
326578 54314237 5 x 1500 x 6000 mm skjærte kanter 360 KG / STK 24,12 per KG
312096 21143300 5 x 2000 x 6000 mm skjærte kanter 480 KG / STK 29,48 per KG