Paller

Paller av typen Europall EPAL 1
Produsert ifølge EPALs tekniske reguleringer

Emballering kan tilkomme etter behov for å hindre skader og unngå at produktet forringes under videre håndtering og transport

Varenr NOBBnr Beskrivelse Enhet Pris
111 26925164 Europall 1 STK / STK 150,00 per STK
113 26925172 Europall med 1 karm 1 STK / STK 300,00 per STK
126 26925172 Europall med 2 karmer 1 STK / STK 450,00 per STK
128 26925172 Europall med 3 karmer 1 STK / STK 600,00 per STK
149 26925172 Europall med 4 karmer 1 STK / STK 750,00 per STK
151 26925172 Europall med 5 karmer 1 STK / STK 900,00 per STK
319 26925172 1 europall + papp og plast 1 STK / STK 340,00 per STK
320 26925172 2 europaller + papp og plast 1 STK / STK 680,00 per STK
321 26925172 3 europaller + papp og plast 1 STK / STK 1020,00 per STK
322 26925172 4 europaller + papp og plast 1 STK / STK 1360,00 per STK
112 26925156 Halvpall 1 STK / STK 100,00 per STK
114 26925172 Halvpall med 1 karm 1 STK / STK 250,00 per STK
127 26925172 Halvpall med 2 karmer 1 STK / STK 400,00 per STK
129 26925172 Halvpall med 3 karmer 1 STK / STK 550,00 per STK
195 26925180 Pallekarm 1 STK / STK 150,00 per STK
123 26925172 Engangspall 1 STK / STK 100,00 per STK